Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Începând cu 25 Mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) a intrat în vigoare. Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care să protejeze drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și să reglementeze circulația acestora.

Prin urmare, acordăm o mare importanță principiilor onestității și transparenței și suntem investiți în construirea unei relații puternice și durabile cu clienții și angajații noștri, bazată pe încredere și interes reciproc. Protejarea și respectarea vieții private precum și a alegerilor dumneavoastră este esențială pentru noi.

Politica de Confidențialitate se bazează pe aceste principii și vă asigurăm că:

- Vom respecta confidențialitatea și opțiunile dumneavoastră

- Vă vom păstra datele în siguranță

- Nu vă trimitem comunicări de marketing decât dacă ne-ați dat acordul.

- Nu vom folosi datele dumneavoastră în alte moduri care nu au fost stipulate


Cine suntem noi

ABBATE SERVCOMEXIM SRL, persoană juridica româna, cu sediul social în Calea 13 Septembrie, nr. 208, etaj parter, ap.3, sector 5, București, e-mail: office@abbate.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5678/1997, având cod unic de înregistrare RO9607341, în calitate de operator.

Avem ca obiect de activitate : Prestarea serviciilor de înfrumusețare (cod CAEN 9602)


Scopul

Scopul acestei politici este de a ne asigura că ABBATE SERVCOMEXIM SRL respectă legislația aplicabilă privind Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

În această politică privind confidențialitatea, „noi”, „al nostru” înseamnă „Societatea”, Societatea însemnând ABBATE SERVCOMEXIM SRL.


Sfera politicii noastre privind confidențialitatea

Aceasta politică privind confidențialitatea se aplică oricărei persoane care interacționează cu noi privind produsele și serviciile noastre („dvs.” „al dvs.”), în orice mod (de exemplu, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon sau direct în saloanele noastre). Dacă este necesar, vă putem oferi oricând mai multe informații privind confidențialitatea datelor personale.

Această politica descrie modul în care vă procesam informațiile, indiferent de modalitatea prin care ne contactați (de exemplu, prin telefon, prin email sau verbal în unul din saloanele noastre).


Responsabil cu protecția datelor (DPO)

Societatea a desemnat un Responsabil cu protecția datelor în structura organizațională într-un mod în care se asigură faptul că funcția este liberă de orice influență care poate compromite abilitatea acesteia de a-și desfășura activitatea într-o maniera obiectivă, corectă și independentă.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va putea fi contactat pentru orice lămuriri, informații, precum și solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră, la adresa din Calea 13 Septembrie, nr. 208, etaj parter, ap.3, sector 5 sau prin e-mail la adresa: dataprotection@abbate.ro .


Ce sunt datele personale?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).

Aceasta înseamnă ca datele personale includ informații precum adresa, numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședința), adresa de email, cod numeric personal, data nașterii, date despre structura firului de par, scalp, ten, unghii, istoricul serviciilor prestate, rețete de colorare, tratamente faciale, scheme de tratamente faciale/corporale, adresa de contact sau conținutul generat de utilizatori.


Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

„Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


Ce date colectăm de la dumneavoastră?
Prelucrăm două categorii de informații cu caracter personal despre dumneavoastră și (unde este cazul) despre dependenții dumneavoastră:

 • informații cu caracter personal standard (de exemplu, informațiile pe care le folosim pentru a vă contacta, pentru a vă identifica sau a gestiona relația noastră cu dumneavoastră);

și

 • categorii speciale de informații, date despre structura firului de păr, scalp, ten, unghii, istoricul serviciilor prestate, rețete de colorare, tratamente faciale, scheme de tratamente faciale/corporale, după caz, în scopul oferirii celor mai bune servicii de consultanță și oferte personalizate pentru servicii de înfrumusețare

Informațiile cu caracter personal standard includ:

 • informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, orașul de domiciliu, adresa de e-mail și numerele de telefon;
 • data nașterii și identificatorii naționali (cum ar fi CNP-ul, numărul cărții dumneavoastră de identitate sau numărul pașaportului); alte date din actul de identitate (cum ar fi seria și numărul actului de identitate);
 • imaginea, prin intermediul camerelor de supraveghere din cadrul sediilor noastre (în incintele unde avem instalate camere de supraveghere video, acestea sunt indicate prin semne la vedere);
 • detalii de plata, cum ar fi: adresa de facturare; numele și prenumele, contul bancar.

Informațiile din categoriile speciale includ:

 • informații privind despre structura firului de par, scalp, ten, unghii, istoricul serviciilor prestate, rețete de colorare, tratamente faciale, scheme de tratamente faciale/corporale, (putem obține aceste informații din fișa clientului pe care o completează specialistul înainte de prestarea oricărui serviciu în urma diagnozei efectuate și a oricărui serviciu pe care l-ați primit în salon sau pot fi înregistrate în detaliile contactului pe care l-am avut cu dumneavoastră)
 • informații despre reclamații sau incidente, privind serviciile de înfrumusețare pe care le-ați primit

Principii privind prelucrarea datelor

Societatea se obliga să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Modul în care colectăm date cu caracter personal

Colectam informații cu caracter personal de la dumneavoastră și de la terți (orice persoană care acționează în numele dumneavoastră, formulare online direct din apel telefonic, cu consimțământul clar al persoanei cu care interacționăm, compania angajatoare).

Când ne furnizați informații despre alte persoane, trebuie să vă asigurați că aceștia au văzut o copie a acestei politici privind confidențialitatea și sunt de acord sa ne furnizați informațiile lor.

Colectăm informații personale de la dumneavoastră prin intermediul contactului direct cu noi, sau indirect

 • inclusiv prin telefon
 • prin e-mail
 • prin intermediul site-ului nostru web
 • prin poștă
 • prin completarea unei cereri sau alte formulare
 • prin intermediul social media
 • față în față (de exemplu, în cadrul efectuării diagnozei și serviciului de înfrumusețare)
 • supravegherea video pentru siguranță dumneavoastră și a angajaților/bunurilor companiei
 • părinții sau tutorii dumneavoastră daca aveți vârsta mai mică de 18 ani;
 • angajatorul dumneavoastră dacă acesta a încheiat pentru dumneavoastră un contract de prestări servicii de înfrumusețare;
 • un membru al familiei sau altcineva care acționează în numele dumneavoastră;
 • surse de informare disponibile publicului larg.

Temeiurile pe baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Temeiurile pe baza cărora procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 • Pentru a încheia sau executa un contract cu dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract";
 • Pe baza consimțământului dumneavoastră putem prelucra datele pentru comunicări de marketing conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv „ persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
 • Pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi obligația de a comunica informații către autoritățile publice sau entități autorizate de acestea, sau pentru a îndeplini obligația de arhivare în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului";
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit f) din GDPR, respectiv „ prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță... ” , cu respectarea dispozițiilor art.5 din GDPR.

Temeiurile pe baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră sensibile sunt:

 • Prelucrarea este necesară pentru prestarea efectiva a serviciului de înfrumusețare, având în vedere specificul activității noastre, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. a) din GDPR: „persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță, în situația în care apar dezacorduri, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. f) din GDPR: “prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare”

Scopul utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 • “Efectuarea programărilor/confirmări/SMS/administrarea programărilor pentru serviciile de înfrumusețare” - prelucrarea de către Societate a Datelor constând în: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email.
 • “Prestarea serviciilor de înfrumusețare” - Societatea va prelucra Datele constând în: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, cod numeric personal sau adresă, data nașterii, date despre structura firului de păr, scalp, ten, unghii, istoricul serviciilor prestate, rețete de colorare, tratamente faciale, scheme de tratamente faciale/corporale, adresă de contact, semnătură, după caz, în scopul oferirii celor mai bune servicii de consultanță și oferte personalizate pentru servicii de înfrumusețare.
 • “Comunicări Comerciale și/sau de Marketing - prelucrarea de către Societate a Datelor constând în nume, prenume, adresă de contact, număr de telefon și adresă de email pentru transmiterea de comunicări comerciale cu privire la ofertele, promoțiile, produsele și serviciile oferite de compania noastră.
 • Pentru a putea răspunde întrebărilor dumneavoastră în urma unei sesizări, solicitări, propuneri
 • Investigarea și raportarea incidentelor de securitate;

Datele dumneavoastră nu fac obiectul unui transfer către terțe țări aflate în afara Uniunii Europene.


Perioada stocării datelor

Datele vor fi stocate de către Societate după cum urmează:

 • Pentru “Efectuarea programărilor/confirmări/SMS/administrarea programărilor”, Datele vor fi stocate de către Societate de la data semnării acordului privind prelucrarea datelor personale plus 5 ani de zile sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră.
 • Pentru “Prestarea serviciilor de înfrumusețare”, Datele vor fi stocate de către Societate de la data semnării acordului privind prelucrarea datelor personale plus 5 ani de zile sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră.
 • Pentru “Comunicări Comerciale și/sau de Marketing”, Datele vor fi stocate de către Societate de la data semnării acordului privind prelucrarea datelor personale plus 5 ani de zile sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră.
 • Pentru a putea răspunde întrebărilor dvs.in urma unei sesizări, solicitări, propuneri, Datele vor fi stocate de către Societate de la data primirii solicitării până la soluționarea acesteia, dar nu mai mult de 5 ani.
 • Investigarea si raportarea incidentelor de securitate, Datele vor fi stocate de către Societate de la data constatării existenței acestora până la soluționare, dar nu mai mult de 5 ani.
 • Orice perioade de păstrare a informațiilor stabilite prin lege sau recomandate de autoritățile

de reglementare.


Securitatea datelor dumneavoastră personale
Societatea a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.


Drepturile și opțiunile dumneavoastră
În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Societatea le prelucrează:

 • Dreptul de a fi informat - Aveți dreptul să primiți informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care folosim Datele dumneavoastră și despre drepturile dumneavoastră.
 • Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem
 • Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstram Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă ca prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizam sau să le procesam. Acest drept se aplica în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor și anume:
  • o exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioada care permite operatorului (adică ABBATE) sa verifice corectitudinea Datelor;

  • o prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicita restricția de utilizare a acestora;

  • o operatorul (ABBATE) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

  • o persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz ABBATE) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (ABBATE) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează̆ pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 • Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Societate.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Puteți renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.
 • Dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășuram acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Aveți dreptul sa depuneți o sesizare la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

  Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugam să ne contactați în prealabil în scopul soluționării oricărei situații pe cale amiabilă.


Actualizare politică de confidențialitate

Dacă intervine o modificare a acestei politici de confidențialitate, noua versiune va fi publicată la aceeași adresă web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

http://www.abbate.ro/index.php/ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal


Contact

 • Daca aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră de mai sus, vă rugam să ne contactați la dataprotection@abbate.ro sau în scris la sediul social din Calea 13 Septembrie, nr. 208, etaj parter, ap.3, sector 5, București, sau e-mail: office@abbate.ro